Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni destekliyoruz, ve katkıda bulunabileceğimiz 8 hedefi belirledik.